Betingelser

Senest opdateret 2. oktober 2017

Forretningsbetingelser

Betalingbetingelser:
Netto 8 dage. Eventuelle abonnementer betales forud pr. måned.
Ved sen betaling tilskrives der renter 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr.

 

Forbehold:
Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms. Tilbud er givet som en samlet løsning.

 

Generelle forretningsbetingelser:

  1. Når ingen fast pris er aftalt, faktureres der efter medgået til kr. 950,- /timen.
  2. Tidsestimater er udtryk for forventet tidsforbrug. Tid ud over estimatet skal godkendes af kunden. Ingen opgave igangsætttes uden forudgående skriftlig accept fra kunden.
  3. Tilbud er gældende 30 dage fra fremsendelse hvad angår priser. For tilbud med kort deadline kan der være nævnt anden gyldighed for tilbuddet andets steds, hvilket i givet fald er den korrekte gyldighed for at deadline kan overholdes.
  4. Leveringen påbegyndes øjeblikkeligt efter aftalens indgåelse, denne kan ikke opsiges eller annulleres, med mindre der er fuld enighed herom mellem kunden og leverandøren.
  5. Betalingen skal på de aftalte datoer være tilgængelig på virksomhedens konto.
  6. Ved overskridelse af en eller flere betalingsfristelser, indgåelse om betalingsaftaler eller andre problemer vedrørende betaling har leverandøren ret til at lade det fulde beløb forfalde uden yderligere varsel.
  7. Leverandøren har ret til at udføre arbejde for andre virksomheder i samme branche som kunden er i.
  8. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for skader og direkte eller indirekte tab.
  9. I tilfælde af tvister der ikke internt kan forhandles mellem kunden og virksomheden afgøres disse ved Københavns byret, i henhold til dansk lov, dette gælder også internationale kunder.